Monthly Archive: January 2015

Jan 22

Aankondiginge – 25 Januarie 2015

N G Kerk Keimoes Aankondiginge 25 Januarie 2015 Baie welkom by die erediens en gemeentevergadering. Program vir die week Vandag: Die kollekte by die deure is vir Bybelverspreiding. Kategese na die erediens. Almal kom in die kerk bymekaar. Dinsdag: Die Vrouediens Dagbestuur vergader om 17:30 in die pastorie. Woensdag Bybelstudie te Palm-Oord om 09:00. Donderdag: …

Continue reading »

Jan 20

Ons lewe as verlostes

Luk 12:35-48 Waarvan lewe jy? Verse 22-34 praat oor hierdie vraag. As ons dit moet beantwoord sal ons sekerlik sê ons lewe van ons inkomste – sy dit nou `n salaris, pensioen, rente of wat ookal mag wees. As ons egter na ons bekommerde gesigte kyk, lyk dit nie of hierdie inkomste vir ons veel …

Continue reading »

Jan 19

Die goewerneur van ons lewe

Wanneer Jesus voor Pontius Pilatus verskyn, beskryf Matteus Pilatus met die term “goewerneur”. In die bestek van `n paar verse in hoofstuk 27 word die woord 6 keer gebruik. Die Griekse woord (hegemoon) is die oorsprong van ons woord, hegemonie wat oorwig of oorheersing beteken. Dit as sulks is nie baie veelseggend nie want dit …

Continue reading »