Monthly Archive: May 2015

May 29

Aankondiginge – 31 Mei 2015

N G Kerk Keimoes Aankondiginge 31 Mei 2015 Baie welkom by die erediens. Program vir die week Vandag: Die kollekte by die deure is vir VBO. Kategese na die erediens. Daar sal nie vanaand `n aanddiens wees nie. Die materiaal vir huisgodsdiens is by die deure beskikbaar. Spesiale kerkraadsvergadering na die erediens in die konsistorie. …

Continue reading »

May 28

Aankondiginge – 24 Mei 2015

N G Kerk Keimoes Aankondiginge 24 Mei 2015 Baie welkom by die erediens. Dit is vandag Pinksterfees en nagmaal wat ons saam met Neilersdrift-gemeente vier. Program vir die week Vandag: Die kollekte by die deure is vir die VGK Phororo. Kategese na die erediens. Daar sal nie vanaand `n aanddiens wees nie. Dinsdag: Bybelstudie om …

Continue reading »

May 07

Aankondiginge – 10 Mei 2015

N G Kerk Keimoes Aankondiginge 10 Mei 2015 Baie welkom by die erediens.  Mag Moedersdag vir ons moeders `n besondere geleentheid wees. Program vir die week Vandag: Die kollekte by die deure is `n sinodale kollekte vir Jeugwerk. Kategese na die erediens. Wyksbyeenkomste soos deur die kerkraadslede gereël: Kanaal, Tierberg, Bult en Middeldorp om 17:00 …

Continue reading »

May 06

Jagkompetisie 2015 – WENNERS

Die NG Kerk Keimoes Jagkompetisie 2015 trekking het plaasgevind op die 1ste Mei 2015. Die wenners van die onderskeidelike pryse is as volg: Eerste Prys: Hennie de Wet Tweede Prys: Danie Nel (Noorder-Paarl) Derde Prys: Dirk van den Heever (Witbank) Vierde Prys: Frikkie Strauss Troospryse: Louis Hanekom Elmarie Koen C Krone M de Kock K …

Continue reading »

May 05

Aankondiginge – 3 Mei 2015

N G Kerk Keimoes Aankondiginge 3 Mei 2015 Baie welkom by die erediens. Mag die doop vir ons elkeen weer `n herinnering wees aan die onbegrensde genade wat die Here aan ons skenk. Program vir die week Die onderskeie kommissies vergader soos deur die voorsitters gereël. Vandag: Die kollekte by die deure is Palm-oord. Daar …

Continue reading »