«

»

Dec 09

Aankondiginge – 7 Desember 2014

N G Kerk Keimoes

Aankondiginge 7 Desember 2014

Baie welkom by die erediens. Dit is advent wat bekend staan as `n tyd van afwagting tov twee aspekte: die herinnering aan die geboorte van Jesus (sy eerste koms) en `n hunkering na Christus se tweede koms.

Program vir die week

Vandag:

Die kollekte by die deure is vir die gemeente se gebeurlikheidsfonds.

Die gemeente-afsluiting is in die vorm van `n ete in die kerksaal direk na die diens.

Donderdag:

  • Die biblioteek is oop vanaf 09:00 tot 11:00.

Verjaarsdae:

Ons hartlike gelukwense aan die volgende persone wat in die week verjaar:

Koos Barnard, Jenny Bray, Evert Swenson – 8 Desember;

Heleen Engels en Elsabé Neethling – 10 Desember;

Jacqueline van Sittert – 11 Desember;

Wilma Meyer – 12 Desember;

Douw van Sittert – 13 Desember.

Wilma Stemmet werk by Keimoes Hospitaal se kombuis. Sy sê daar is altyd `n behoefte aan groente en vrugte. Sy sal dit waardeer as ons vir haar hiermee kan help. U kan u oortollige groente en vrugte by haar kom afgee en sy sal dit verwerk sodat niks verlore gaan nie. U kan enige tyd van die dag net by die hospitaal vra vir rigtingaanduiding na waar die kombuis is.

Voorbidding:

  • Ons sien hoe die wingerde se druiwetrosse algaande ontwikkel en ons bid die Here se seën af op vanjaar se oes.
  • Die vakansieseisoen is op hande en ons bid dat ons paaie nie weer in slagvelde sal verander nie.
  • Oom Hannes Malan is in die hospitaal opgeneem vir behandeling.

Vanweë die probleme met die poskantoor gaan ons nie vanjaar weer die Lig bestel nie. Ons sou aanbeveel dat u self inskryf vir die Lig.

As deel van ons eeufeesviering reël ons `n jagkompetisie. Die pryse is almal jagpakkette en heelwat van hierdie pryse is geborg.

Die kerkraad het hierdie inisiatief goedgekeur en die gemeente kan verseker wees dat daar nie van die gemeente se fondse gebruik gemaak gaan word nie.

Daar is tien pryse waarvan die eerste prys `n massiewe R20 000.00 bedra. Die totale prysgeld is R60 300.00. Die persoon wat die meeste kaartjies verkoop gaan ook `n jagpakket van R4 000.00 wen.

Om in aanmerking vir die groot pryse te kom, moet u `n kaartjie koop van slegs R50.00. Hoe meer u koop hoe groter is u kans!!!

Ons wil u ook aanmoedig om te help met die verkope.

Kaartjieverkopers moet egter daarop let dat u verantwoordelik is vir die waarde van die kaartjies wat u neem en u moet sorg dat die teenblaadjie van elke verkoopte kaartjie terugbesorg word sodat dit in aanmerking kan kom vir die trekking. (Onverkoopte kaartjies moet ook terugbesorg word.) Die laaste datum waarop teenblaadjies en onverkoopte kaartjies terugbesorg moet word is 15 April 2015.

Die trekkingsdatum vir die pryse is 1 Mei 2015.

Die kompetisie sal ook binnekort op ons webblad wees en dit gaan verskyn in Januarie se SA Jagter. Ons gaan dit ook op Facebook plaas.

Indien u e-pos adresse het van jagters of jagtersverenigings, moet u asseblief dit vir Kobus laat kry.

Kaartjies is beskikbaar by die kerkkantoor; Keimoes Apteek en kerkraadslede.

 

Reëlings tov die vakansiedienste

  • Versoeningsdagdiens (16 Desember) om 09:00 te Keimoes;
  • Kersdiens om 09:00 te Neilersdrif;
  • Oujaarsdiens om 19:00 te Neilersdrif. Daar is nie `n middernagdiens by ons nie.
  • All ander dienste is soos gewoonlik om 09:00 in ons kerkgebou.
Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>