«

»

Sep 15

Aankondiginge – 04 September 2016

N G Kerk Keimoes

Aankondiginge 4 September 2016

Baie welkom by die erdiens.

Program vir die week

Vandag:

 • Die kollekte by die deure is `n sinodale kollekte vir die Gemeente bedieningsfonds. Baie dankie aan almal wat bygedra het sodat ons verlede week R1166.50 vir die VBO (Voorgesette Bybelonderrig). kon gee.
 • Kategese direk na die erediens.
 • Die Volle Evangelie Kerk bied `n lente-ete aan vanaf 12:00. Daar is ook wegneem-etes beskikbaar. Die koste is R120.00
 • Aanddiens om 18:00. Sou Jesus werklik God wees? Is die Jehowah-getuies reg as hulle beweer dat Jesus slegs goddelik was maar nie God nie? Daar is tekste in die Bybel wat beweer dat God Jesus “aangeneem” het en wat oënskynlik hierdie stelling steun.

Maandag:

 • Eeufeeskoor – Die alte oefen om 17:00 en die mans om 18:00 in die kerk.

Dinsdag:

 • Bybelstudie om 10:00 by Tannie Maxie Möller. Almal is baie welkom.

Woensdag:

 • Bybelstudie om 09:00 te Palm-oord.
 • Eeufeeskoor – die soprane oefen om 17:00 in die kerk.

Donderdag:

 • Vroue Bybelstudie om 15:30 te Palm-oord.

Vrydag:

 • Manne-biduur om 06:00 by Tekkies.

Ons is op soek na nog stemme by die koor. As u belangstel om hier `n bydrae te maak, kan u by een van die oefentye aansluit of vir Hansia Nieuwoudt (078 3641 688) bel.

Ons beplan om volgende kwartaal `n kleuterkerk op die verhoog in die kerksaal te begin. Persone wat bereid is om te help met die aanbieding van die lessies, moet asb hul besonderhede by die kerkkantoor laat. Ons voorsien dat u ongeveer een of twee keer in `n kwartaal `n beurt gaan kry om `n lessie aan te bied.

Die beplanning vir die passiespele wat ons DV volgende jaar wil hou, is op dreef. Ons is op soek na akteurs vir verskillende rolle. Akteurs hoef nie hulle woorde presies te ken nie. Ons gaan die dialoog vooraf opneem en akteurs praat dit doodgewoon na. As u dus u woorde iewers in `n toneelstuk verloor, gaan dit nie so `n probleem wees nie.

Kontak asb vir Alita Nieuwoudt (082 216 3238) as u belangstel.

Die beplanning vir Eeufeesnaweek is ook op koers. Ons het egter baie mense se hulp en vaardighede nodig. Kyk asb deur die lys waar u `n bydrae kan maak:

 • Mense wat koekies, beskuit, melktert, brood en souttert wil/gaan bak moet asb vir Marlene de Jager (054 461 1039) kontak.
 • Mense wat poeding wil/gaan maak kontak asb vir Masha Erasmus (054 461 1145).
 • Ons benodig ook die volgende produkte: konfyt, ingelegde produkte; rosyne; droë vrugte; dadels; neute; dosies langlewe melk (50); suiker; kookolie; bakpoeier; wit asyn; koekmeel vir pannekoek, koekies en beskuit; aartappels (3 sakkies); mayonaise; patats (ongeveer 60); Tastic rys; maalvleis vir bobotie (20 kg); hoenderborsie en – dye (Kekkel en Kraai); Stork of Spar se bakmargarine; versiersuiker en 1 liter dosies vla (35).

Alle skenking moet asb so gou moontlik (voor 11 September) by die kerkkantoor afgegee word.

Die Wildsfees gaan DV vanjaar saam met die eeufees gehou word. Ons voorsien daarom `n heelwat groter aanvraag na al die produkte wat tradisioneel by die Wildsfees verkoop word. Ons

neem dus vrymoedigheid om skenkings of borge vir die volgende te vra:

springbokke; grootwild, skape om te braai; vet skape vir worsvleis; kaas; verpakkingsmateriaal; borge vir verwerkingskoste (2015 s’n was ongeveer R12 000); speserye; eiers; blatjang en ham.

As u onderneem om `n bydrae te maak moet u asb vir Sandy daarvan sê sodat ons beplanning vlot kan verloop.

As u wild wil skenk moet u asb dit boud en blad lewer. Laat weet asb wanneer u beplan om dit te bring sodat daar vroegtydig reëlings getref kan word vir verkoeling en verwerking.

 

UPINGTON-OOS BIED AAN:

KALAHARI-WYNVEILING:

 

VRYDAG 16 SEPTEMBER 2016 om 18:00

 

Plek: Die Ou Huis  Uap (Plaas van Waltie vd Walt)

 

Die veiling word behartig deur Beyers Truter bekende kampvegter vir Pinotage van Beyerskloof

Kaartjies beskikbaar by Upington-Oos kerkkantoor

En Pieter Nel – Nel en Vennote

 

U onthou nog die poging van die Bybelgenootskap om fondse in te samel vir bekostigbare Bybels. U kan by die deure R2 en R5 pilhouertjies neem en wanneer hulle vol is weer kerkkantoor toe bring. So maak ons met ons kleingeld `n grootse bydrae tot Bybelverspreiding.

 

Verjaarsdae:

Ons hartlike gelukwense aan die volgende persone wat in die week verjaar:

Anette Claassen, Deon Snyders – 4 September;

Mariska Cornelissen – 5 September;

Helene Smit & Elma Visagie – 10 September.

 

Dit is belangrik dat u die program vir die Eeufees en die verskillende produkte wat te koop aangebied word, in die hande kry. Dit is by kerkraadslede en die kerkkantoor beskikbaar. U kan dan daarvolgens u bestellings plaas en inskrywings doen vir die verskillende aktiwiteite. Dit sal die reëlings vir die eeufees geweldig vergemaklik as soveel moontlik mense hierdie werkswyse volg.

 

Palm-oord Bybelstudie – 7 September 2016.

Rom 9:1-5

 

 1. Vertel van die familie waarin jy grootgeword het. Waar pas jy in? Wat is almal se ouderdomme en beroepe? Waar is hulle nou?
 2. Wat in die teks het jou getref of laat wonder?
 3. Wat is die kwessie waarmee Paulus in hierdie gedeelte worstel? Hoekom is hy so hartseer?
 4. Hoekom sukkel die Jode om Jesus te aanvaar? Waarom sukkel sommige mense vandag daarmee?
 5. Wat is die voordele wat die volk het as God se familie (vers 4-5)? Wat beteken dit?
 6. God se volk sluit almal in, nie net die Jode nie. Bogenoemde voordele is dus ook op jou van toepassing. Wat beteken dit vir jou?
 7. Paulus sluit af met `n lofbetuiging. Dink wat God vir jou beteken en vertel vir die groep hoe jou lofbetuiging klink.
 8. Paulus het duidelik `n groot liefde vir die Jode. Wat leer jy hieruit, veral in terme van jou interaksie met ander?

 

Aangesien ons nie kan kry waarvan ons gehou het nie, laat ons nou maar hou van wat ons kon kry.

Portugese spreekwoord

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>