Jul 23

Aankondiginge 26 Julie 2015

Dinsdag:

 • Bybelstudie om 10:00 by Tannie Heilie de Wet. Daar word Bybelstudie gedoen oor die Impak van God se wil.  Almal is baie welkom.

Woensdag:

 • Palm-Oord Bybelstudie om 09:00.
 • Kerkraadverryking om 18:00 in die konsistorie.

Vrydag:

 • Mannebiduur om 06:00 by Tekkies.

Saterdag:

`Naba-fees op Upington.  Ons het `n wildprodukte-stalletjie daar.  Gaan maak daar `n draai en ondersteun ons asb.

Verjaarsdae:

Ons hartlike gelukwense aan die volgende persone wat in die week verjaar:

Vincent Lindholm – 26 Julie;

Netta van der Westhuizen – 27 Julie;

Jaconiël Malan – 28 Julie;

Chantelle Kuhn – 29 Julie;

Ian Thirion – 30 Julie;

Dorothy Duvenhage en Bossie van den Heever – 31 Julie.

Heleen Engels onderneem om as `n voortgaande woekerpoging vir die basaar, elke maand 4 koeke op bestelling te bak.  Die eerste vier persone wat `n wortel-, sjokolade- of lemoenkoek bestel, kan verseker wees van `n smaaksensasie soos min.  Bel haar by 082 8211 030 vir u bestelling.  Onthou – sy bak net 4 per maand!

Die SA Polisie se telefoonnommers het verander.  Die nommers by die aanklagkantoor is nou 054

461 6612 of 13 of 14 of 15.  Die stasiebevelvoerder se nommer is 054 461 6619.

Damesoggend

Die damesoggend wat verlede jaar gehou is, het soveel positiewe terugvoer opgelewer, dat daar gevoel is om dit vanjaar te herhaal.  Daar word dus `n damesoggend op Saterdag, 22 Augustus vanaf 09:00 in die kerksaal gehou.  Ed van Wyk gaan `n lied of wat sing en Cariena Schneider gaan praat oor die terapie van kuns.

 

Kaartjies kos R50 elk en is by die gasvrouens of by Sandra Conradie of die kerkkantoor beskikbaar.  Die volgende gasvroue het kaartjies beskikbaar: Heleen Engels, Mariëtte Nieuwoudt, Petra Snyman, Chrisma de Wet, Liezl von Wielligh, Helena Kalp, Rochelle Ellis-York (Regenstein), Christine Swenson, Dorien Botha, Maryke du Toit en Anneke Baard.

 

Daar is stalletjies wat allerhande interessante produkte te koop aanbied.  Die stalletjies sal vanaf 08:30 oop wees.

 

Elke gas kry `n geskenkie.  Kom drink tee en eet heerlik koek saam met ons almal terwyl ons na Ed en Cariena luister.  Almal is baie welkom.

 

Wildsfees:

 1. Die jaarlikse Wildsfees vind op 29 Augustus 2015 plaas – let asb daarop dat dit nie meer op 1 Augustus, soos aangedui op die kerkalmanak, gehou word nie.  Die Wildsfees het `n stalletjie by die ‘Nabafees en u moet gerus daar `n draai gaan maak.

 

Daar sal weer meer as 20 soorte lekkernye wees, ingesluit scnitzels, cordon bleu, wors Wellington, kaaswors, russians en vele meer.

As u die jag misgeloop het, kom kry u winterlekkernye by die Wildsfees.

 

Talle donasies van onder andere meer as 1 000 kg vleis is al ontvang.  Hiervoor is ons opreg dankbaar.

 

Ons benodig egter nog die volgende:

 • Skaapvet of `n vet skaap vir wors;
 • Kaas vir schnitzels;
 • 2 slagskape vir braai tydens die fees;
 • Blatjang (verkieslik mrs Ball’s) en agurkies vir cordon bleu;
 • Pasteideeg;
 • Worsspeserye

 

U vriendelike samewerking en donasies sal opreg waardeer word.  As u `n kontantdonasie wil maak moet u dit asb by die kerkkantoor inbetaal en laat dit merk “Wildsfees”

 

 

Bybelstudie – Palm-Oord 29 Julie 2015.

Lees Hand 1:1-8

 

 1. Hoe het Jesus aan die apostels bewys dat Hy regtig opgestaan het? (Vers 3.)
 2. Waaroor het Jesus met die apostels gepraat toe Hy aan hulle verskyn het? (Vers 3.)
 3. Watter belangrike bevel het Jesus aan die apostels gegee? (Vers 4.)
 4. Wat is die “gawe” wat die Vader beloof het? (Vers 5.)
 5. Watter uitwerking moet dit op ons getuienis hê?
 6. Watter verkeerde verwagtings het die apostels omtrent God se wil gehad? Hoe stel Jesus dit reg? (Vers 6-8.)

 

Vergeet jouself in jou omgee vir ander; en hulle sal jou onthou.

George MacDonald

Jun 21

Aankondiginge – 21 Junie 2015

N G Kerk Keimoes

Aankondiginge 21 Junie 2015

Baie welkom by die erediens. Ds Liezel de Jager besoek vanoggend ons gemeente met die oog op die ringsvisitasie.

Program vir die week

Vandag:

 • Die kollekte by die deure is vir diens van barmhartigheid.
 • Kategese na die erediens.
 • Die koor oefen na die erediens. As u belangstel en u het nog nie ingeskakel nie, is dit nie te laat nie. Kom meld maar net aan by die orrel.
 • Die is vandag Vadersdag en ons wens al die vaders in die gemeente `n geseënde dag toe.
 • Wyksbyeenkomste soos deur die ouderlinge gereël. Ter voorbereiding kan u na die volgende vrae kyk:
 1. Mense beland om verskeie redes in tydelike nood en armoede. Watter redes kan julle daarvoor noem?
 2. `n Mens hoor soms dié stelling: “Dis hulle eie skuld dat dit so sleg met hulle gaan. Hulle moet ook maar weer self daaruit kom.” Bespreek die stelling en besluit hoe julle so `n persoon sal antwoord.
 3. Lees Matt 6:1-4. Watter algemene riglyn gee Jesus in Matt 6:1 oor hoe sy volgelinge hulle godsdienstige pligte moet nakom?
 4. Watter praktiese riglyne gee Jesus in Matt 6:2-4 oor hoe ons mense in nood moet bystaan? Hoe gaan julle dié riglyne prakties toepas?
 5. Lees Matt 7:21-29. Wie alleen, sê Jesus in Matt 7:21, sal in die koninkryk van die hemel ingaan?
 6. Ons kan ons saligheid nie met `n voorbeeldige lewe en goeie dade verdien nie. Ons verlossing is `n gawe van God. Hoekom moet `n Christen dan goeie dade doen?
 7. Watter boodskap wil Jesus met die beeld van die twee fondamente tuisbring? (Vgl Matt 7:24-27).
 8. Is daar mense in jul omgewing wat hulp (van watter aard ookal) benodig? Beplan hoe julle hierdie mense gaan help.

Dinsdag:

 • Bybelstudie om 10:00 by Tannie Heilie de Wet. Daar word Bybelstudie gedoen oor die Impak van God se wil. Almal is baie welkom.

Woensdag:

 • Palm-Oord Bybelstudie om 09:00.

Donderdag:

 • Uitreikgroep na Botswana vertrek vanaf die kerkgronde.

Vrydag:

 • Mannebiduur om 06:00 by Tekkies.

Verjaarsdae:

Ons hartlike gelukwense aan die volgende persone wat in die week verjaar:

Monica Cornelissen; Johan von Wielligh en Arend von Wielligh – 21 Junie;

Beulah Snyman en Alida Snyders – 22 Junie;

Gideon Coetzee, Karla Cornelissen en Louise Kleingeld – 23 Junie;

Gerhaldo Compion – 25 Junie;

Lenie Compion, Piet Lambrechts – 26 Junie;

Dezi du Toit, Minka Steenkamp, Piet Steenkamp en Gerrit Thirion – 27 Junie.

Voorbidding:

 • Sophia de Vos is baie swak en sal moontlik in `n versorgingsoord opgeneem moet word.
 • Ons dra die uitreikaksie na Botswana aan die Here op en bid dat dit tot seën sal wees vir elkeen wat daaraan deelneem en dat die koninkryk van die Here daardeur gebou sal word.
 • Willem Fourie en Herman Burger is as kerkraadslede verkies. Bid dat die Here hulle sal lei om hul besluite te neem wat in ooreenstemming is met sy wil.

Heleen Engels onderneem om as `n voortgaande woekerpoging vir die basaar, elke maand 4 koeke op bestelling te bak. Die eerste vier persone wat `n wortel-, sjokolade- of lemoenkoek bestel, kan verseker wees van `n smaaksensasie soos min. Bel haar by 082 8211 030 vir u bestelling. Onthou – sy bak net 4 per maand!

Eeufees-resepteboek

Hierdie is `n spanpoging en ons het elke wyksleidster en lidmaat se entoesiasme en hulp nodig om hierdie projek te laat slaag.

Ons soek soveel as moontlik selfoonnommers en e-pos adresse van vorige lidmate, Neilersdriftlidmate en huidige lidmate. Hierdie inligting word ook gesoek oor lidmate of oud-lidmate wat in ander provinsies, oorsee of in buurlande woon of werk.

Familieresepte, boererate en rate, `n interessante storie omtrent die resep of persoon en foto’s waar julle saam kuier, of enige iets wat betrekking het op die resep. Al bogenoemde bydraes en inligting kan by die kerkkantoor ingegee word of gestuur word aan Truda Turner: keimoeskerkresepte@gmail.com. Die sperdatum vir bydraes en inligting is 25 Junie 2015.

Ons het ook borge nodig, aangesien `n spogproduk vir ons geld gaan kos. Enige bedrag van R10 tot R10 000 is welkom. U kan die geld by die NGK Keimoes se kerkkantoor inbetaal of in die Kerk se rekening – NG Kerk Keimoes, Standard Bank, rek no 041 792823; takkode 050204. Gebruik die verwysing: resep/jou voorletters en van. Keerdatum vir bydraes is 31 Augustus 2015.

Gaan lees asseblief die Vrouepraatjies in die Anker-uitgawe nr 68 – eerste kwartaal 2015 op p 7 en 8 vir volledige inligting oor die resepteboek. Indien u nog vrae het of `n oulike idee het, kan u met Laura Dorfling of Gerda van As praat.

Ons maak volkome staat op u samewerking. Daar moet asb reaksie uit elke wyk kom – ons het u bydraes werklik nodig.

Die Vrouediens.

Wildsfees:

Die Wildsfeeskomitee het vergader en wil die volgende onder u aandag bring:

 • Ons het `n stalletjie by die ‘Nabba-fees op Upington en wil dus ons produkte reeds vir hierdie fees gereed hê.
 • Ons Wildsfees verskuif na 29 Augustus en sal op die kerkterrein plaasvind.
 • Persone wat dus wild wil skenk moet op die volgende datums let: Alle grootwild moet verkieslik die week van die 13de Julie beskikbaar wees.   Springbokke moet asb die week van die 20ste Julie beskikbaar wees. Alle wild moet asb geboud/blad wees. Ons sou graag die grootste hoeveelheid op hierdie datums wou hê, maar sal ook nog op `n later datum wild ontvang aangesien ons fees `n maand later sal plaasvind.
 • U moet asb vir Sandy vooraf waarsku wanneer u beplan om u wild te bring.
 • Skenkings van speserye, verpakkingsmateriaal, 4 vet ou ooie, 2 slaggoed vir braai asook nog grootwild en springbokke sal baie hoog op prys gestel word. Laat weet asb vir Sandy as u beplan om `n skenking te maak sodat hy sy beplanning kan doen.

Bybelstudie – Palm-Oord 24 Junie 2015.

Lees Fil 3:17-4:1

 1. Watter speletjies het u as kinders graag gespeel? Hoekom het dié speletjies soms ontaard en suur geword?
 2. Watter vorm van dissipline werk vir u die beste: die wortel (`n belofte van beloning) of die stok (`n dreigende straf)?
 3. Watter eienskappe het “vyande van die kruis van Christus”? (3:18). Hoe stel u u voor het mense geleef wie se “maag hulle god is” en “hulle skande hulle trots”? (3:19)
 4. Die uitdrukking “burgers van die hemel” (3:20) is `n aanduiding van mense se identiteit. Hoekom sou Christene se andersheid ook na vore kom in hul ingesteldheid teenoor hul liggaam en hul liggaamlike behoeftes? Hoe sal dit prakties in `n leefstyl na vore kom?
 5. As `n mens mooi kyk, gebruik Paulus tot dusver in hierdie brief `n groot verskeidenheid argumente en motiveringstegnieke om die gelowiges te help om standvastig te bly. Kyk hoe hy waarsku, dreig, reguit praat, `n vertelling uit sy eie lewe gebruik, `n beroep op identiteit maak, `n ideaal uitlig, `n kompliment maak, `n Skrifbelofte aanhaal, en die liefde in hul verhouding as motivering gebruik. Watter van hierdie benaderings dink u is die kragtigste en effektiefste manier om mense aan te spoor?

 

As jy teleurgestel wil word, kyk na jou medemens. As jy ontnugter wil word, kyk in jou eie hart. As jy moed wil skep, kyk na Jesus Christus.

E Sauer

Jun 07

Aankondiginge – 07 Junie 2015

N G Kerk Keimoes

Aankondiginge 7 Junie 2015

Baie welkom by die erediens.

Program vir die week

Vandag:

 • Die kollekte by die deure is vir die Sendinghulpfonds.
 • Kategese na die erediens.
 • Die koor oefen na die erediens. As u belangstel en u het nog nie ingeskakel nie, is dit nie te laat nie. Kom meld maar net aan by die orrel.
 • Aangesien die vorige wyksbyeenkoms `n kort rukkie gelede was, word vanaand s’n verskuif na 21 Junie.

Dinsdag:

 • Bybelstudie om 10:00 by Tannie Heilie de Wet. Daar word Bybelstudie gedoen oor die Impak van God se wil. Almal is baie welkom.

Woensdag

 • Bybelstudie om 09:00 te Palm-Oord.

Donderdag:

 • Almal wat belangstel om deel te neem aan die Botswana uitreik moet asb nie vanaad se vergadering misloop nie. Ons kom om 18:30 in die konsistorie bymekaar.

Vrydag:

 • Mannebiduur om 06:00 by Tekkies.
 • Die “gospelfliek” Forsaken word vanaand by die Volle Evangelie Kerk vertoon. Kaartjies kos R35,00 en die fliek begin om 19:00.

Verjaarsdae:

Ons hartlike gelukwense aan die volgende persone wat in die week verjaar:

Elene Booysen – 7 Junie;

Reinet Louw, Reinet Steenkamp en Petra Snyman – 9 Junie;

Boet Jacobs – 10 Junie;

Lynette van der Berg – 12 Junie;

Albertus Baard en Gerrit Spangenberg – 13 Junie.

Voorbidding:

 • Sophia de Vos is baie swak en is weer in die hospitaal opgeneem.
 • Hentie Brand iis by die huis en sal hier verdere behandeling kry.
 • Dirk du Toit is ook by die huis, maar hy is nog steeds baie swak en sukkel om te loop.
 • Ds Gawie Marx van Marchandt het `n gewas aan sy ruggraat wat nie geopereer kan word nie. Hy is in Bloemfontein in die hospitaal en daar word nog toetse gedoen voordat daar oor die behandeling besluit gaan word.
 • Dit is, soos ons almal baie daarvan bewus is, baie droog en u voorbidding word dringend hiervoor gevra.
 • Ons bid ook vir Leon Botha en Johan en Grace van der Merwe wat vir mediese toetse Kaap toe is. Ons vertrou die Here dat hulle uitslae baie positief sal wees.

Heleen Engels onderneem om as `n voortgaande woekerpoging vir die basaar, elke maand 4 koeke op bestelling te bak. Die eerste vier persone wat `n wortel-, sjokolade- of lemoenkoek bestel, kan verseker wees van `n smaaksensasie soos min. Bel haar by 082 8211 030 vir u bestelling. Onthou – sy bak net 4 per maand!

Eeufees-resepteboek

Hierdie is `n spanpoging en ons het elke wyksleidster en lidmaat se entoesiasme en hulp nodig om hierdie projek te laat slaag.

Ons soek soveel as moontlik selfoonnommers en e-pos adresse van vorige lidmate, Neilersdriftlidmate en huidige lidmate. Hierdie inligting word ook gesoek oor lidmate of oud-lidmate wat in ander provinsies, oorsee of in buurlande woon of werk.

Familieresepte, boererate en rate, `n interessante storie omtrent die resep of persoon en foto’s waar julle saam kuier, of enige iets wat betrekking het op die resep. Al bogenoemde bydraes en inligting kan by die kerkkantoor ingegee word of gestuur word aan Truda Turner: keimoeskerkresepte@gmail.com. Die sperdatum vir bydraes en inligting is 25 Junie 2015.

Ons het ook borge nodig, aangesien `n spogproduk vir ons geld gaan kos. Enige bedrag van R10 tot R10 000 is welkom. U kan die geld by die NGK Keimoes se kerkkantoor inbetaal of in die Kerk se rekening – NG Kerk Keimoes, Standard Bank, rek no 041 792823; takkode 050204. Gebruik die verwysing: resep/jou voorletters en van. Keerdatum vir bydraes is 31 Augustus 2015.

Gaan lees asseblief die Vrouepraatjies in die Anker-uitgawe nr 68 – eerste kwartaal 2015 op p 7 en 8 vir volledige inligting oor die resepteboek. Indien u nog vrae het of `n oulike idee het, kan u met Laura Dorfling of Gerda van As praat.

Ons maak volkome staat op u samewerking. Daar moet asb reaksie uit elke wyk kom – ons het u bydraes werklik nodig.

Die Vrouediens.

Ankerbydraes.

Dit is weer tyd om die nuwe Anker te beplan en te struktureer. Ons benodig weer u bydraes om dit `n sukses te maak. Dit sal dus baie waardeer word as u dalk `n storie kan skryf, `n ervaring wat u gehad het kan deel, `n mooi gebeurtenis saam met ons in herinnering kan roep, ens.

U kan ook adverteer. Die advertensies lewer altyd goeie resultate op.

Die keerdatum vir u bydraes is 18 Junie en u moet dit liefs per e-pos stuur na jager@telkomsa.net. As u nie oor sulke fasiliteite beskik nie, kan u dit by die kerkkantoor (geskryf, getik of op stokkie) gee.

Maak solank `n nota – Friersdale/Elim/Warmsand se basaar is Saterdag, 20 Junie. Dit is altyd `n baie lekker kuiergeleentheid en die eetgoed is uit die boonste rakke. Moet dit nie misloop nie!

Uit die kerkraadsvergadering:

 • In die lig van die baie suksesvolle oesdankfees, het die kerkraad besluit om elke jaar gedurende Maart en September/Oktober so `n buitelug erediens/saamkuier & ete-geleentheid te hou.
 • Die kerkraad het goedgekeur dat daar `n rolbalbaan op die kerkterrein gevestig kan word. Goedkeuring word hiervoor gegee op voorwaarde dat dit nie die gemeente enigiets mag kos nie en dat dit tot `n bate vir die kerkterrein moet wees.
 • Die kerkraad het sy kommer uitgespreek oor die morele verval in ons gemeenskap en wil graag daadwerklik iets daaraan doen. Dit is die kerkraad se oortuiging dat die grootste impak onder die jeug gemaak kan word. Daarom is `n komitee saamgestel om met die onderwysers van die Hoërskool Keimoes te besin oor waar ons `n bydrae kan maak in die opheffing en opvoeding van die jongmense. Indien daar lidmate is wat hierby betrokke kan raak, moet u asb u name by die kerkkantoor indien.
 • Die projek om die kerksaal en kerkgebou te verf is in volle swang. Die Eiendoms-kommissie wil hierdie groot projek afhandel voor die eeufeesjaar en poog om so min as moontlik geld uit die kerkkas daarvoor te gebruik. As u meer inligting verlang kan u met die voorsitter, Johan Theron, praat.
 • Die Eeufees word DV vir die naweek van 30 September – 2 Oktober 2016 beplan.
 • Die kerkraad het goedkeuring gegee vir `n fondsinsamelingsprojek ten bate van die “kruistuin” voor die kerkgebou. Dit gaan ingerig word as `n “drive-through” (soos `n Keimoes KFC) waar u hamburgers, skyfies en koeldrank kan koop. Besonderhede sal binnekort hieroor gegee word.

Ons opregte dank aan Pieter Laubscher wat vir ons kosteloos `n enorme wit kruis gemaak het vir die tuin. Dit sal inderdaad `n besondere fokuspunt in die tuin wees!

Bybelstudie – Palm-Oord 10 Junie 2015.

Lees Fil 2:17-3:1

 1. By watter geleentheid het u op u eensaamste gevoel? Hoe is dié eensaamheid beëindig?
 2. As u u bates ná u dood vir iemand of `n instelling buite u familiekring moes bemaak, wie sou dit wees? Hoekom?
 3. As u `n getuigskrif oor Timoteus (2:19-24) moes skryf, hoe sou u dit bewoord? Op watter wyse is hy `n voorbeeld van die riglyne wat Paulus in 2:1-4 gee? Met watter soort probleme in `n gemeente sou hy kon help?
 4. As u `n getuigskrif in u eie woorde oor Epafroditos (2:25-30) moes skryf, wat sou u sê? Op watter wyse is hy `n voorbeeld, en watter rol kan so `n persoon in `n gemeente speel?
 5. Hoekom is gemeenskaplike vriende (“my vriend is ook my vriend se vriend”) so belangrik?
 6. As mense soos Timoteus en Epafroditos ons gemeente sou besoek om probleme op te los, hoe sou u hulle wou aanwend?
 7. Vertel van mense wat vir u `n voorbeeld is van nederigheid en diensbaarheid. Hoe inspireer hulle u om u houding te verander en geestelik te groei?

May 29

Aankondiginge – 31 Mei 2015

N G Kerk Keimoes

Aankondiginge 31 Mei 2015

Baie welkom by die erediens.

Program vir die week

Vandag:

 • Die kollekte by die deure is vir VBO.
 • Kategese na die erediens.
 • Daar sal nie vanaand `n aanddiens wees nie.
 • Die materiaal vir huisgodsdiens is by die deure beskikbaar.
 • Spesiale kerkraadsvergadering na die erediens in die konsistorie.

Dinsdag:

 • Bybelstudie om 10:00 by Tannie Heilie de Wet. Daar word Bybelstudie gedoen oor die Impak van God se wil.  Almal is baie welkom.
 • Leraarsbyeenkoms te Neilersdrift om 09:00.

Woensdag

 • Bybelstudie om 09:00 te Palm-Oord.
 • Kerkraadsvergadering om 19:00 in die konsistorie.

Vrydag:

 • Mannebiduur om 06:00 by Tekkies.

Verjaarsdae:

Ons hartlike gelukwense aan die volgende persone wat in die week verjaar:

Klaas de Jager – 1 Junie;

Tertius Human – 2 Junie;

Amorey Prinsloo – 3 Junie;

Schalk Regenstein en Hennu Swenson – 5 Junie

SW Ellis-York – 6 Junie.

Voorbidding:

 • Sophia de Vos is nog baie swak na haar operasies en sterk aan by `n rehabilitasiesentrum.
 • Hentie Brand is ontslaan en dit gaan onder omstandighede goed met hom. Hy is by die huis en sal hier verdere behandeling kry.
 • Dirk du Toit is ook by die huis, maar hy is nog steeds baie swak en sukkel om te loop.
 • Dit is landwyd baie droog en u voorbidding word dringend hiervoor gevra.

.Die Vrouediens wil `n resepteboek saamstel en uitgee.  Hulle soek dringend na ou Keimoesiete se e-pos adresse en selfoonnommers, asook mense wie se kinders oorsee of in die buurlande woon of werk.  Gee asseblief hierdie inligting by die kerkkantoor af voor 25 Junie 2015.  Lees asseblief die volledige resepteboekinligting in die nuutste Anker op p 7 en 8.  (Hierdie kwartaal se Anker).  Alle resepte, bydraes, foto’s stories, telefoonnommers en e-pos adresse kan ook gestuur word na Truda Turner by keimoeskerkresepte@gmail.com.

Uitreik-aksie na Botswana.

Die uitreik-aksie wat aan die einde van die kwartaal sou plaasvind is verskuif na `n later datum – voorlopig 24- 28 September.  Die besluit is geneem omdat daar baie mense is wat graag wil saamgaan maar vir wie die aanvanklike datum net nie gepas het nie.

Ons vertrou dat hierdie nuwe datum vir meer mense sal pas sodat ons `n groot klomp kan wees wat die uitreik kan meemaak.  Die presiese datum sal binnekort bekend gemaak word.

Ankerbydraes.

Dit is weer tyd om die nuwe Anker te beplan en te struktureer.  Ons benodig weer u bydraes om dit `n sukses te maak.  Dit sal dus baie waardeer word as u dalk `n storie kan skryf, `n ervaring wat u gehad het kan deel, `n mooi gebeurtenis saam met ons in herinnering kan roep, ens.

U kan ook adverteer.  Die advertensies lewer altyd goeie resultate op.  Die vorige advertensie van `n lidmaat wat `n man gesoek het het so `n goeie reaksie ontlok dat sy nou met 7 ou mans sit.

Die keerdatum vir u bydraes is 18 Junie en u moet dit liefs per e-pos stuur na jager@telkomsa.net.  As u nie oor sulke fasiliteite beskik nie, kan u dit by die kerkkantoor (geskryf, getik of op stokkie) gee.

Bybelstudie – Palm-Oord 3 Junie 2015.

Lees Fil 1:27-2:16

 1. Wie was die een wat in u ouerhuis altyd die minste was? Hoekom dink u so?
 2. Watter geestelik lied spreek u die meeste aan en hoekom is dit so?
 3. Watter twee sake lig Paulus uit as gedrag wat in die gemeente “in ooreenstemming is met die evangelie van Jesus”? Hoekom is dit vir hom so belangrik?
 4. Watter vier motiewe vir eengesindheid kan u uit Fil 2:1-11 aflui? Watter gesindheid vernietig eensgesindheid?  Watter vorme hiervan het u al by Christene gesien?
 5. Hoe het Jesus nederigheid uitgeleef? (Watter stories en insidente uit die Evangelies kom eerste in u gedagtes op?)
 6. Wat kan ons van God verwag en wat moet ons self doen as ons ons “daarop toelê om as verlostes te leef?” (Vgl Fil 2:12-16).
 7. Watter verband kan u lê tussen “ligdraers” en “sonder kla en teëpraat”?
 8. Hoe verskil Christelike nederigheid daarvan om “`n vloermat” vir almal te wees?

 

Solank `n mens jou verbeel jy kan iets nie doen nie, wíl jy dit nie regtig doen nie, en dan kán jy ook nie.  Neem inisiatief om te wíl.

Baruch Spinoza

May 28

Aankondiginge – 24 Mei 2015

N G Kerk Keimoes

Aankondiginge 24 Mei 2015

Baie welkom by die erediens. Dit is vandag Pinksterfees en nagmaal wat ons saam met Neilersdrift-gemeente vier.

Program vir die week

Vandag:

 • Die kollekte by die deure is vir die VGK Phororo.
 • Kategese na die erediens.
 • Daar sal nie vanaand `n aanddiens wees nie.

Dinsdag:

 • Bybelstudie om 10:00 by Tannie Heilie de Wet. Daar word Bybelstudie gedoen oor die Impak van God se wil. Almal is baie welkom.

Woensdag

 • Die biduur-geleentheid te Palm-Oord verskuif na Donderdag.

Donderdag:

 • Die Palm-Oord Bybelstudiegroep gaan op `n uitstappie. Ons kom om 09:00 by Palm-Oord bymekaar.

Vrydag:

 • Mannebiduur om 06:00 by Tekkies.

Saterdag

Basaar. Let daarop dat die basaar om 13:00 begin. Kom geniet `n lekker kuiergeleentheid. Daar sal in die kleinsaal `n televisie wees sodat ons later die middag saam kan rugby kyk.

U het seker al opgemerk (en ons hoor dit by baie mense) hoe mooi die voorportaal versier is. Die huislikheid en warmte wat hieruit straal, laat `n mens dadelik tuis en welkom voel. Ons opregte dank aan Cecile Bray wat met soveel entoesiasme en kreatiwiteit dit so mooi maak.

Verjaarsdae:

Ons hartlike gelukwense aan die volgende persone wat in die week verjaar:

Jannie de Wet (Snr) – 24 Mei;

Ciellie Booysen – 25 Mei;

Mariëtte Nieuwoudt – 26 Mei;

Huipie van Niekerk – 27 Mei;

Marthinus Bezuidenhout en Dirk Malan – 28 Mei;

Cecile Bray – 29 Mei.

Voorbidding:

 • Sophia de Vos is nog baie swak na haar operasies en sterk aan by `n rehabilitasiesentrum.
 • Hentie Brand is ontslaan en dit gaan onder omstandighede goed met hom. Hy is op pad huis toe en sal hier verdere behandeling kry.
 • Dirk du Toit se toestand het baie verbeter, maar hy is nog steeds baie swak en sukkel om te loop.
 • Dit is landwyd baie droog en u voorbidding word dringend hiervoor gevra.
 • Die basaar word vanoggend tydens die erediens geopen en ons bede is dat die Here hierdie poging op alle terreine sal seën.

BASAARSAKE:

Die volgende (laaste) versoeke vir die basaar:

Vleistafel:

 • Donasies van skape, beeste en verpakkingsmateriaal sal opreg waardeer word.
 • Die vleis word Dinsdag en Woensdag vanaf 08:00 by Anna Nieuwoudt verwerk. U hulp sal baie waardeer word.
 • As daar persone is wat kan help met die verkope tydens die basaar sal dit ook baie waardeer word. Kontak vir Anna Nieuwoudt by 083 416 3035 as u kan help.
 • Daar is kaartjies vir `n lekker skaap spitbraai-ete by die kerkraadslede te koop. Kaartjies kos R50.00 per persoon. Die ete is op 29 Mei vanaf 19:00 in die kerksaal. U bring u eie drinkgoed en kom kuier lekker saam as `n opwarming vir die basaar.

Pannekoektafel:

 1. As u pannekoeke gaan koop vir wegneem, bring asb. u houer vroegtydig sodat ons u bestelling kan gereed maak terwyl u basaar hou.

2.Skenk asb. ook vir ons 2ltr. plastiek roomys-houers. (Met of sonder deksels)

3.Plaas U bestandele (en roomysbakke geskenk) in die houer gemerk PANNEKOEK in die kombuis.

 1. As u eiers skenk moet u dit asseblief in die yskas in die sysaal plaas.
 2. Ons benodig ook kookolie, meel, suiker, en bakpoeier.

Basaar-ete = Spitbraai

Bring asseblief u eie glase, drinkgoed, eetgerei (borde, messe en vurke) vir die spitbraai-ete. Hierdie versoek is bloot omdat die saal na die ete opgeruim en reggemaak moet word vir die basaar van die volgende dag.

Die Vrouediens wil `n resepteboek saamstel en uitgee. Hulle soek dringend na ou Keimoesiete se e-pos adresse en selfoonnommers, asook mense wie se kinders oorsee of in die buurlande woon of werk. Gee asseblief hierdie inligting by die kerkkantoor af voor 25 Junie 2015. Lees asseblief die volledige resepteboekinligting in die nuutste Anker op p 7 en 8. (Hierdie kwartaal se Anker). Alle resepte, bydraes, foto’s stories, telefoonnommers en e-pos adresse kan ook gestuur word na Truda Turner by keimoeskerkresepte@gmail.com.

Uitreik-aksie na Botswana.

Die uitreik-aksie wat aan die einde van die kwartaal sou plaasvind is verskuif na `n later datum – voorlopig 24- 28 September. Die besluit is geneem omdat daar baie mense is wat graag wil saamgaan maar vir wie die aanvanklike datum net nie gepas het nie.

Ons vertrou dat hierdie nuwe datum vir meer mense sal pas sodat ons `n groot klomp kan wees wat die uitreik kan meemaak. Die presiese datum sal binnekort bekend gemaak word.

Ankerbydraes.

Dit is weer tyd om die nuwe Anker te beplan en te struktureer. Ons benodig weer u bydraes om dit `n sukses te maak. Dit sal dus baie waardeer word as u dalk `n storie kan skryf, `n ervaring wat u gehad het kan deel, `n mooi gebeurtenis saam met ons in herinnering kan roep, ens.

U kan ook adverteer. Die advertensies lewer altyd goeie resultate op. Die vorige advertensie van `n lidmaat wat `n man gesoek het het so `n goeie reaksie ontlok dat sy nou met 7 ou mans sit.

Die keerdatum vir u bydraes is 18 Junie en u moet dit liefs per e-pos stuur na jager@telkomsa.net. As u nie oor sulke fasiliteite beskik nie, kan u dit by die kerkkantoor (geskryf, getik of op stokkie) gee.

Kobus en Sandra is Kaap toe vir onder andere Sandra se opvolg-oogondersoek. Hulle sal DV Woensdag terug wees.

Spesiale kerkraadsvergadering.

Kerkraadslede moet asb kennis neem van `n spesiale kerkraadsvergadering wat gehou gaan word op 31 Mei na die erediens in die konsistorie.

Die enigste saak op die agenda is die voorstel oor die wysiging van Artikel 1 van die Kerkorde.

Die sakelys vir die kwartaallikse kerkraadsvergadering wat op 3 Junie gehou gaan word, is beskikbaar.

 

Solank `n mens jou verbeel jy kan iets nie doen nie, wíl jy dit nie regtig doen nie, en dan kán jy ook nie. Neem inisiatief om te wíl.

Baruch Spinoza

 

May 07

Aankondiginge – 10 Mei 2015

N G Kerk Keimoes

Aankondiginge 10 Mei 2015

Baie welkom by die erediens.  Mag Moedersdag vir ons moeders `n besondere geleentheid wees.

Program vir die week

Vandag:

 • Die kollekte by die deure is `n sinodale kollekte vir Jeugwerk.
 • Kategese na die erediens.
 • Wyksbyeenkomste soos deur die kerkraadslede gereël:

Kanaal, Tierberg, Bult en Middeldorp om 17:00 by tannie Lenie Compion.

Warmsand en Friersdale – Sondag, 17 Mei om 18:00 by Johannes en Delene Möller.

Palm-Oord vandag om 17:00.

U kan ter voorbereiding Hand 2:1-13 lees en na die volgende vrae kyk:

 1. Waarom het God gewag tot pinksterfees, `n Joodse oesfees (Deut 16:9-10) om die Heilige Gees te stuur?
 2. Wat het hierdie mense nadergetrek aan die dissipels?
 3. Die koms van die Heilige Gees gaan met drie uiterlike tekens gepaard. Wat is die betekenis van elkeen?
 4. As `n mens getuigend vir Christus wil lewe, is die gawe van die Heilige Gees absoluut noodsaaklik. Watter ander gawes het ons nodig?  Kom dit in ons gemeente voor?
 5. Hier kom twee basiese reaksies op die Woordverkondiging voor. In watter vorm kom hierdie reaksies deesdae voor?
 6. Hoe kan ons te werk gaan om mense nader te trek en belangstelling te wek in die werk van die Here?

Dinsdag:

 • Bybelstudie om 10:00 by Tannie Heilie de Wet. Daar word Bybelstudie gedoen oor die Impak van God se wil.  Almal is baie welkom.
 • Almal wat belangstel om deel te neem (maw saam te gaan) aan die uitreik-aksie na Botswana moet asb die vergadering vanaand om 18:30 in die konsistorie bywoon.
 • Vrouediensdagbestuur by die pastorie om 17:30.

Woensdag

 • Bybelstudie te Palm-Oord om 09:00. Ons gaan hierdie kwartaal stilstaan by Paulus se brief aan die Filippense.
 • Ankervergadering om 10:00 in die kerkkantoor.

Donderdag:

 • Die biblioteek is oop vanaf 09:00 tot 11:00.
 • Hemelvaartdiens om 09:00 te Neilersdrift.
 • Die Vroue-Bybelstudie vind om 16:30 in die konsistorie plaas.

Vrydag:

 • Mannebiduur om 06:00 by Tekkies.

Die Pinkstergeleenthede vind plaas vanaf Sondagaand 17 Mei tot Donderdagaand, 21 Mei.  Die dienste sal om 18:00 in die kerkgebou en om 19:00 te Friersdale gehou word.

Die teksgedeeltes en temas wat tydends die geleenthede onder ons aandag gaan kom is:

Sondagaand:  Wat verwag jy van Jesus?  Joh 16:4-11.

MaandagaandWat behels die koninkryk wat ons van Jesus verwag?  Hand 1:1-18.

DinsdagaandGod ken my.  Is dit vertroostend of skrikwekkend?  Ps 139.

WoensdagaandIn krisistye – terug na ons wortels.  Hand 2:1-41.

DonderdagaandEk, `n Kind van God!? Rom 8:1-17.

Ons opregte dank aan lidmate wat bydraes gemaak het (veral tydens die dankfees) sodat ons die afgelope maande tussen 10 en 12 gesinne se nood kon help verlig.  Ons wil veral dankie sê aan `n lidmaat wat `n groot hoeveelheid kruideniersware vir hierdie doel geskenk het.  Dit word werklik hoog op prys gestel.

Verjaarsdae:

Ons hartlike gelukwense aan die volgende persone wat in die week verjaar:

Wilhemina Smith – 10 Mei;

Jonine von Wielligh – 11 Mei;

Esta Coetzee – 12 Mei;

Louis & LG Engels en Petrus & Cobi  Spangenberg – 13 Mei;

Chris Thirion – 15 Mei;

Mieta Louw – 16 Mei.

Voorbidding:

 • Sophia de Vos is nog baie swak na haar operasies en sterk aan by `n rehabilitasiesentrum.
 • Hentie Brand is na `n gewone saal oorgeplaas en dit gaan onder omstandighede goed met hom.
 • Engela Hayes se bestraling is afgehandel en daar word nou gewag vir verdere prosedures.
 • Dirk du Toit is weer in die hospitaal opgeneem.
 • Tilla Kuhn se suster is oorlede.
 • Meisie Augustyn is geopereer en daar was ernstige komplikasies na die operasie.
 • Daar is nog dele in ons omgewing wat nog baie droog is. Ons hoor ook van ander plekke in ons land wat gebuk gaan onder droogte.  Kom ons bid dat die Here uitkoms sal bring.
 • Bid asb dat hierdie Pinkster nie by ons sal verbygaan sonder dat die Here ons seën nie.

BASAARSAKE:

Die volgende is versoeke vir die basaar:

Vleistafel:   Donasies van skape, beeste en verpakkingsmateriaal sal opreg waardeer word.  Ons benodig ook hulp vir die verwerking van die vleis in die week voor die basaar.  As daar persone is wat kan help met die verkope tydens die basaar sal dit ook baie waardeer word.  Kontak vir Anna Nieuwoudt by 083 416 3035 so gou as moontlik.

Huipie van Niekerk soek skaapskenkels wat sy tot pasteie vir die basaar wil verwerk.  Indien u kan help moet u haar asb by 082 418 7755 kontak.

Daar is kaartjies vir `n lekker skaap spitbraai-ete by die kerkraadslede te koop.  Kaartjies kos R50.00 per persoon.  Die ete is op 29 Mei vanaf 19:00 in die kerksaal.  U bring u eie drinkgoed en kom kuier lekker saam as `n opwarming vir die basaar.

Pannekoektafel: 

 1. As u pannekoeke gaan koop vir wegneem, bring asb. u houer vroegtydig sodat ons u bestelling kan gereed maak terwyl u basaar hou.
 2. Skenk asb. ook vir ons 2ltr. plastiek roomys-houers. (Met of sonder deksels)
 3. Plaas U bestandele (en roomysbakke geskenk) in die houer gemerk PANNEKOEK in die kombuis.
 1. Asb. plaas vir ons die EIERS in die yskas in die sysaal.
 2. Ons benodig ook asb. Meel, Suiker, Bakpoeier en Fyn-kaneel.

Bybelstudie  Palm-Oord

Lees Filippense 1:12-26.

 1. As jy die dag `n bietjie “af voel”, wat help jou gewoonlik om weer “op te staan”? (afsondering en stilte, rus, ontspanning, werk, geselskap van vriende, vermaak, of wat?)
 1. Hoe besluit Paulus of sy omstandighede goed of sleg is? Hoe sou sy voorbeeld die mense rondom hom kon inspireer en bemoedig?
 1. Met watter gevaarlike (by)motiewe kan mense Christene wees of die evangelie verkondig? Wat is Paulus se besorgdheid hieroor?  Hoe hanteer hy mense wat met kwade bedoelings die lewe vir hom moeilik maak?
 1. As julle tussen die lyne lees … wat kan `n mens aflei van Paulus se gemoedstoestand? Is hy regtig so seker soos wat hy in 1:25-26 klink?  Of skemer iets daarvan deur dat hy moeg, onseker en net besig is om homself moed in te praat? (vgl 1:20, 22-23).  Is dit in orde vir gelowiges om soms werklik te twyfel?
 1. In vers 21 doen Paulus iets wat die sielkundiges “reframing” noem. Dit beteken dat hy onaangename feite en ervarings in `n nuwe, positiewe raamwerk plaas: “Om te lewe is vir my Christus”! sê hy.  Hy kyk dus deur `n ander raam (“frame”), uit `n nuwe perspektief na sy omstandighede.  So word dit moontlik om in sy moeilike situasie dankbaar, blymoedig en hoopvol te wees.  Kan `n mens uit die gedeelte leer hoe om `n “gevangenskap” of `n “tweestryd” (1:23) oor jou lewe en toekoms te benader?

May 06

Jagkompetisie 2015 – WENNERS

Die NG Kerk Keimoes Jagkompetisie 2015 trekking het plaasgevind op die 1ste Mei 2015.

Die wenners van die onderskeidelike pryse is as volg:

Eerste Prys:

Hennie de Wet

Jagkompetisie Eerste prys wenner

Van links na regs: Tekkies Geldenhuys (Jagkomitee), Hennie de Wet (Eerste prys wenner), Frans Erasmus (Jagkomitee)

Tweede Prys:

Danie Nel (Noorder-Paarl)

Derde Prys:

Dirk van den Heever (Witbank)

Vierde Prys:

Frikkie Strauss

Troospryse:

Louis Hanekom

Elmarie Koen

C Krone

M de Kock

K Conradie

M de Waal

Baie dankie aan almal wat deelgeneem het aan `n baie lekker kompetisie en ons hoop en vertrou dat die wenners `n baie lekker jaggeleentheid sal he.

 

May 05

Aankondiginge – 3 Mei 2015

N G Kerk Keimoes

Aankondiginge 3 Mei 2015

Baie welkom by die erediens. Mag die doop vir ons elkeen weer `n herinnering wees aan die onbegrensde genade wat die Here aan ons skenk.

Program vir die week

Die onderskeie kommissies vergader soos deur die voorsitters gereël.

Vandag:

 • Die kollekte by die deure is Palm-oord.
 • Daar is geen kategese nie as gevolg van die langnaweek.

Dinsdag:

 • Bybelstudie om 10:00 by Tannie Heilie de Wet. Daar word Bybelstudie gedoen oor die Impak van God se wil. Almal is baie welkom.
 • Leraarsbyeenkoms om 09:00 te Kenhardt.

Woensdag

 • Bybelstudie te Palm-Oord om 09:00. Ons gaan hierdie kwartaal stilstaan by Paulus se brief aan die Filippense.
 • Ankervergadering om 09:00 in die kerkkantoor.
 • Kerkraadverryking om 09:00 in die konsistorie.

Donderdag:

 • Die biblioteek is oop vanaf 09:00 tot 11:00.
 • Die Vroue-Bybelstudie vind om 16:30 in die konsistorie plaas.

Vrydag:

 • Mannebiduur om 06:00 by Tekkies.

Saterdag:

 • Neilersdrift hou basaar.

Die kerkraad is besig om te kollekteer vir die basaar. Die basaar is `n groot bron van inkomste vir die gemeente en `n wonderlike geleentheid om die gemeenskap van die gelowiges uit te lewe. U kan solank besin oor die wyse waarop u `n bydrae gaan maak.

Daar is `n groepie dames wat weekliks van Maandag tot Donderdag om 16:30 – 17:30 in die kerksaal aerobiese oefeninge doen. Belangstellendes is baie welkom. Kontak vir Sandra 054 461 1035 as u meer inligting verlang.

Verjaarsdae:

Ons hartlike gelukwense aan die volgende persone wat in die week verjaar:

Lindylu Grobbelaar – 3 Mei;

Johan Human – 5 Mei;

Ria van Sittert en Kittie van Sittert – 6 Mei;

Jannie Burger; Tekkies Geldenhuys en Ella Strauss – 7 Mei;

Tania Cornelissen en Benmari van Rooyen – 8 Mei;

Sybrand en Sybrand Baard – 9 Mei.

Voorbidding:

 • Sophia de Vos is nog baie swak na haar operasies en sterk aan by `n rehabilitasiesentrum.
 • Freda Spangenberg sterk by haar dogter aan.
 • Hentie Brand is met kanker gediagnoseer en is Kaap toe vir behandeling.
 • Engela Hayes is in die Kaap vir onder andere chemo-behandeling.
 • Daar is nog dele in ons omgewing wat nog baie droog is. Ons hoor ook van ander plekke in ons land wat gebuk gaan onder droogte. Kom ons bid dat die Here uitkoms sal bring.
 • Die xenofobie wat soos `n plaag deur die land trek, het die potensiaal om groot skade aan verhoudinge te bring. Ons bid vir onderlinge verdraagsaamheid en vrede.

Tannie Fienie du Toit se huis in Palm-oord is in die mark. As u belangstel kan u vir Kobus Conradie of Maryke du Toit kontak.

Huipie van Niekerk soek skaapskenkels wat sy tot pasteie vir die basaar wil verwerk. Indien u kan help moet u haar asb by 082 418 7755 kontak.

Eksteen de Waal doen data-oordrag van plate, kassette of video’s na CD of DVD. As u van sy dienste gebruik wil maak kan u hom bel by 082 4616 186 oor naweke. U kan ook vir Hildegard de Waal (alle ure) kontak by 072 1309 583 of 054 4611155 of 087 8021244

Bybelstudie Palm-Oord

Lees Filippense 1:3 – 11.

 1. Dink aan een van u beste vriende uit u kinderdae, tienerjare, of daarna. Wat waardeer u die meeste van hom/haar?
 1. Watter eienskappe van die gemeente waardeer Paulus die meeste? Wat kan ons daaruit aflei van die eienskappe van `n gesonde verhouding tussen `n geestelike leier en gemeentelede?
 1. Hoe druk Paulus sy gevoel oor die gemeente uit? Wat sê dit van sy leierskap? Kan `n mens hieruit iets agterkom van die kwaliteit van vriendskappe tussen Christene?
 1. Kyk of u ongeveer sewe sake wat Paulus vir die gemeente toewens, kan raaksien. Watter wens of gebed sou u graag boaan dié lys wou sien? Hoekom?
 1. In sy tronksituasie doen Paulus verskeie dinge: Hy dink terug (1:3); hy dank God (1:3); hy onthou sy vriende (1:4); hy is bly (1:4); hy bid vir ander (1:4,9); hy bly bewus van die Here se getrouheid (1:6); van Jesus se wederkoms (1:6, 10) en van `n toekoms en `n ideaal (1:9-10). Hy skryf ook `n brief. Wat doen u gewoonlik as u in `n soort “tronksituasie” beland? Kan u by Paulus iets leer?

 

Niemand word oud bloot van die jare se verbygaan nie. `n Mens word oud die dag wanneer jy jou ideale laat vaar.

Samuel Ullman

 

Mar 27

Aankondiginge – 29 Maart 2015

N G Kerk Keimoes

Aankondiginge 29 Maart 2015

Baie welkom by die erediens.  Dit is vandag die Palmsondag wat die laaste Sondag in lydenstyd is.

Program vir die week

Ds Conradie doen hierdie week huisbesoek in Palm-oord.

Vandag:

 • Die kollekte by die deure is vir die NGK Phororo.
 • Kategese na die erediens.

Maandag:

 • Groot lydensweek-byeenkoms om 19:00 in die kerk.

Dinsdag:

 • Bybelstudie om 10:00 by Tannie Heilie de Wet. Daar word Bybelstudie gedoen oor die Impak van God se wil.  Almal is baie welkom.
 • Groot lydensweek-byeenkoms om 19:00 in die kerk.

Woensdag

 • Groot lydensweek-byeenkoms om 19:00 in die kerk.

Donderdag:

 • Die biblioteek is oop vanaf 09:00 tot 11:00.
 • Die Vroue-Bybelstudie neem weer op 16 April weer in aanvang.
 • Groot lydensweek-byeenkoms om 19:00 in die kerk.

Vrydag:

 • Goeie Vrydag nagmaal om 09:00 te Neilersdrift.

Verjaarsdae:

Ons hartlike gelukwense aan die volgende persone wat in die week verjaar:

Joey Burger – 29 Maart;

Wessel Sevenster – 30 Maart;

Werner Cornelissen – 31 Maart.

Marlehne Malan, Freda Spangenberg en Piet Visagie – 3 April.

Voorbidding:

 • Sophia de Vos is geopereer om `n breingewas te verwyder. Haar toestand is baie ernstig.
 • Anna Smith se gesondheid is nie na wense nie. Bid asb vir herstel.
 • Freda Spangenberg is in die Kaap vir mediese toetse en behandeling.
 • Ons hoor van plekke in die Kalahari en Karoo waar dit baie goed gereën het. Kom ons dank die Here vir hierdie uitkoms en bid ook steeds vir plekke waar dit nog baie droog is.

Die geleentheid om aan die Jagkompetisie deel te neem, staan nou einde se kant toe.  Die sluitingsdatum vir inskrywings per kaartjie is 15 April terwyl die sluitingsdatum vir elektroniese inskrywings 30 April is.

Kaartjies is beskikbaar by Keimoes Apteek terwyl u nog steeds boekies vir verkope by die kerkkantoor kan afhaal.

Sal u asseblief vir al u vriende op Facebook, Twitter, Tweet en Twak of watter sosiale medium beskikbaar is, laat weet van die kompetisie.  Die tyd raak min en ons moet `n laaste grootse poging aanwend om soveel moontlik kaartjies te verkoop.

Dit sal waardeer word as elke lidmaat ook soveel as moontlik kaartjie koop en/of verkoop.

Let asb daarop dat as iemand nie jag nie, daar meer as genoeg jagters beskikbaar sal wees om die jagwerk vir hom/haar te doen.

Daar is lekker kwepers by die pastorie te koop.  Teen R50.00 per sakkie is dit `n winskoop en die kerk kry boonop R10.00 per sakkie.

Tannie Fienie du Toit se huis in Palm-oord is in die mark.  As u belangstel kan u vir Kobus Conradie of Maryke du Toit kontak.

Huipie van Niekerk soek skaapskenkels wat sy tot pasteie vir die basaar wil verwerk.  Indien u kan help moet u haar asb by 082 418 7755 kontak.

Eksteen de Waal doen data-oordrag van plate, kassette of video’s na CD of DVD.  As u van sy dienste gebruik wil maak kan u hom bel by 082 4616 186 oor naweke.  U kan ook vir Hildegard de Waal (alle ure) kontak by 072 1309 583 of 054 4611155 of 087 8021244

Mar 23

Aankondiginge – 22 Maart 2015

N G Kerk Keimoes

Aankondiginge 22 Maart 2015

Baie welkom by die erediens.  Dit is vandag die sesde Sondag in lydenstyd.

Program vir die week

Ds Conradie doen hierdie week huisbesoek in Palm-oord.

Vandag:

 • Die kollekte by die deure is Kokerboom-Oord.
 • Kategese na die erediens.

Dinsdag:

 • Bybelstudie om 10:00 by Tannie Heilie de Wet. Daar word Bybelstudie gedoen oor die Impak van God se wil.  Almal is baie welkom.

Woensdag

 • Bybelstudie te Palm-Oord om 09:00.
 • Basaarbeplanning om 19:00 in die konsistorie.

Donderdag:

 • Die biblioteek is oop vanaf 09:00 tot 11:00.
 • Bybelstudie om 15:30 in die konsistorie. Almal is welkom.  Daar word Bybelstudie gedoen oor die boek Job.

Vrydag:

 • Mannebiduur om 05:30 by Tekkies. Ons drink lekker koffie en praat oor allerhande aktuele sake.

Verjaarsdae:

Ons hartlike gelukwense aan die volgende persone wat in die week verjaar:

Dolf Dorfling, Kallie Swart en Hurter Kirstein – 22 Maart;

Hester Lamprecht – 24 Maart;

Truida Compion – 25 Maart;

Hester de Wet – 26 Maart;

Awie van Wyk, Koos de Wet en Luan Steyn – 27 Maart;

Christine Swenson – 28 Maart.

Voorbidding:

 • Daar is `n breingewas by Sophia de Vos gevind na haar hartomleidingsoperasie. Sy sou verlede Maandag hiervoor geopereer word, maar dit is uitgestel na hierdie week.
 • Anna Smith se gesondheid is nie na wense nie. Bid asb vir herstel.
 • Frieda Spangenberg se gesondheid het sodanig verswak dat sy weer Vrydag Kaap toe is vir behandeling.
 • Dit is geweldig droog in die Kalahari en in die Noordwes provinsie. Bid asseblief om uitkoms.

As deel van ons eeufeesviering reël ons `n jagkompetisie.  Die pryse is almal jagpakkette en heelwat van hierdie pryse is geborg.

Die kerkraad het hierdie inisiatief goedgekeur en die gemeente kan verseker wees dat daar nie van die gemeente se fondse gebruik gemaak gaan word nie. 

Daar is tien pryse waarvan die eerste prys `n massiewe R20 000.00 bedra.  Die totale prysgeld is R60 300.00.  Die persoon wat die meeste kaartjies verkoop gaan ook `n jagpakket van R4 000.00 wen.

Om in aanmerking vir die groot pryse te kom, moet u `n kaartjie koop van slegs R50.00.  Hoe meer u koop hoe groter is u kans!!! 

Kaartjies is beskikbaar by Keimoes Apteek.

Ons wil nou dat die Tswana’s weer met ons is, die Bybelkiosk aan die gang kry.  As u belangstel om daar van diens te wees, kan u na die erediens u naam by `n datum plaas (op die lys voor die preekstoel) en so verantwoordelikheid aanvaar om vir daardie datum die Bybelkiosk te hanteer.  Verkieslik moet daar twee persone wees en u moet sorg dat u vroegtydig die Bybels by die kerkkantoor kry.  U moet ook `n tafel en stoele asook kleingeld saamneem.  Gewoonlik verkoop die Bybels baie vinnig en is `n mens binne ongeveer 2 uur klaar.

Daar is lekker kwepers by die pastorie te koop.  Teen R50.00 per sakkie is dit `n winskoop en die kerk kry boonop R10.00 per sakkie.

Tannie Fienie du Toit se huis in Palm-oord is in die mark.  As u belangstel kan u vir Kobus Conradie of Maryke du Toit kontak.

Huipie van Niekerk soek skaapskenkels wat sy tot pasteie vir die basaar wil verwerk.  Indien u kan help moet u haar asb by 082 418 7755 kontak.

Onthou solank die byeenkomste wat ons vir die groot lydensweek beplan – vanaf Maandag, 30 Maart tot Donderdag, 2 April om 19:00 in die kerk.  Dié week dink ons terug aan die laaste dae voor Jesus se kruisiging.  Die Goeie Vrydag-nagmaal sal by Neilersdrift plaasvind.

Bybelstudie 25 Maart 2015 te Palm-Oord.

Matt 25:31-46

Skape en bokke.

 1. Binne watter raamwerk (konteks) vertel Jesus hierdie gelykenis? Sou u sê dit pas goed daarby aan?
 2. Watter simboliek of betekenis het die feit dat die skape hulle plekke aan die Herder se regterkant inneem?
 3. Het die Koning groot heldedade van die skape verwag? Wat sien Hy dus raak (vers 35-36)?
 4. Op grond waarvan kry die skape die ewige lewe (vers 40)? En op grond waarvan gaan die bokke verlore (vers 45)?
 5. Stem u saam dat Jesus klem lê op wat ons as mense doen, dit wil sê ons dade? (Vgl ook 2 Kor 5:10 en Op 20:12-13, 22:12).  Bespreek nou die volgende vraag:  Is geloof alleen genoeg om die saligheid te kry, of moet die dade daarby kom?
 6. Wat is die belangrikste: geloof of dade? Kan `n mens hulle skei?  Wat is die korrekte verhouding tussen die twee?
 7. Stem u saam: “Jesus skaar Homself aan die kant van enige mens wat in nood verkeer” (vgl vers 40)? As u nee sê, motiveer asseblief.  As u ja sê, is dit met of sonder sekere voorbehoude?
 8. Identifiseer `n klompie indiwidue of groepe mense in ons omgewing wat in nood verkeer. Nou: wat is hulle nood, en wat gaan ons as groep daaraan doen?

Older posts «

» Newer posts